Pådriv

Pådriv er Oslos nye bylivs-laboratorium. Det er et partnerskap og nettverk der offentlige, private og sosialeaktører jobber sammen for en mer bærekraftig byutvikling av Hovinbyen – Oslos størstebyutviklingsområde. Navnet Pådriv oppsummerer det som er kjernen i nettverket, som både har egneprosjekter og hjelper andre aktører med å realisere sine prosjekter. 

– Pådrivs styrke fins i dets nettverk av handlingsdrevne personer, og den kunnskap og innsikt de deler. Pådriv har en eksperimentell tilnærming. Vi begrenser tiden som brukes på møter og rapporter. Vi går tilhandling og prøver det ut i den virkelige verden. Pådriv er i den forstand et bylivs-laboratorium og enerstatning for tradisjonelle offentlige planleggingsprocesser, sier co-leder Thomas Berman.  Hovinbyen skal gjennomgå store forandringer i løpet av de neste 20-30 årene. I begynnelsen av 2018åpnet Pådriv «Vollebekk Fabrikker» i samarbeid med kommunen of lokale eindomsutviklere (Obos ogAspelin Ramm) i et tomt industribygg. Det er nå et midlertidig tilholdssted for oppstartsbedrifter innesirkulær økonomi og nabolags-initiativ. I september lanserte Pådriv «Beta:By Hovinbyen», et konsept forhvordan en del av Hovinbyen kan brukes til testning og demonstrasjon av bærekraftige løsninger og nyereguleringer. 

– Vi trenger virkelig å finne nye måter å utvikle byene våre på. Vi tror Pådrivs metode kan være nyttig forbyer over hele kloden, sier Berman. 

 

Country: NO 

Share this great Nordic example:

More projects

The Nordic Report 02

Sign up to receive news about the launch of The Nordic Report 02!